Category Archives: design

Bloggens design, viktigare än du tror!

Bloggens design är viktigare än man kanske tror. Då menar jag inte att man måste vara professionell formgivare för att starta en blogg som får bra trafik, bara att man behöver tänka till lite. Det finns mycket man borde tänka på, men det är inte speciellt komplicerat.

Keep It Simple Stupid

En princip jag ofta tillämpar (inte bara inom bloggande, utan i största allmänhet) är KISS. KISS står för Keep It Simple Stupid. En enkel och tydlig design gör att besökarna hittar det som de är ute efter.

Tidigare i min bloggkarriär så trodde jag att “more is more” och att man skulle ha alla möjliga widgets och plugins som gick att komma över. Nu har jag istället insett att det läsarna vill ha är rent, snyggt och enkelt.

En blogg som jag tycker är ett föredöme, både rent designmässigt och innehållsmässigt, är Styrkelabbet.se som drivs av min vän Daniel Richter. Texten är lagom stor. Färgerna kompletterar varandra bra och det är inte fullt med plotter och trams överallt. Rent och snyggt!

En annan fördel med enkla och rena utseenden är att det även rent tekniskt ofta är en bättre idé. Vi lever i en tid när i stort sett alla svenskar har bredband. Den genomsnittlige internetsurfaren har vant sig att en hemsida laddar snabbare än man hinner blinka. Det betyder att din blogg också behöver vara snabb! Ju mer bilder, plugins och plotter du har, desto segare kommer bloggen att bli.

Återkommande besökare har ofta lite högre tolerans än nya besökare. Återkommande besökare har kanske fallit för ditt sätt att skriva och är har redan vant sig vid din design, oavsett om den gillas eller inte. Nya besökare har däremot ingen relation till dina inlägg utan det första intrycket är rent visuellt. Det är därför viktigt att det första mötet med sajten är snyggt och inbjudande.

Resonsivitet

Responsivitet innebär att bloggens utseende ändrar sig beroende på vad för dator eller telefon som besökaren använder. Oavsett om någon surfar på mobilen eller på sin TV så ska bloggen se snygg ut. Det betyder att bloggen måste vara anpassad för detta. Istället för att ha en blogglayout för varje skärmstorlek så använder man det som kallas för responsivitet. Det innebär kortfattat att bloggen automatiskt känner av vad besökaren har för dator/telefon/padda och automatiskt anpassar utseendet därefter. De flesta färdiga designteman är idag responsiva, men det är värt att kolla då det är förödande att missa!

Här följer 5 snabba tips att ha i åtanke när du designar din blogg:

  • Låt ditt innehåll stå i fokus
  • Gör det lätt att hitta på sajten (enkla menyer, etc)
  • Gör texten lättläst
  • Tänk på responstiden – en seg blogg vill ingen besöka
  • Gör epostprenumeration tillgänglig

TL;DR och lättläst text

lättläst

TL;DR är kort för “too long, didn’t read”, och även om långa texter ibland kan kännas främmande så handlar det egentligen mycket om hur texten styckas upp. Genom att dela upp texten i mindre beståndsdelar om max 10 meningar så kommer en normalt omänsklig text att helt plötsligt kännas lättläst.

Att dela upp en text i stycken är en konst i sig, det viktigaste är förstås att man inte förstör läsarens flow och bryter mitt i en intressant utläggning. Det bästa enligt mig är att bryta stycket när man byter ämne eller byter vinkling på det man skriver.

Det finns också någonting som kallas för Flesch Reading Ease Test som är ett mått på hur lättläst en text är. Det handlar egentligen om hur långa meningarna är och hur dessa är uppbyggda. Min poäng är att detta är ett ganska trubbigt mått på lättlästhet om man inte inriktar sig mot barn eller dyslektiker. Om jag på min ekonomiblogg hade satsat på att få en lättläst blogg så hade jag förmodligen framstått som outbildad. Genom en snygg meningsuppbyggnad, fylld av bisatser, så kan en skribent fort framstå som mer auktoritär än dennes kunskap på området rättfärdigar.

Det är förstås farligt att dela upp texten allt för mycket då bloggen istället kommer att upplevas som plottrig, vilket vi absolut inte vill. Anledningen till att vi gör den lättläst är för att en lättläst blogg ofta är en snygg blogg, och en plottrig blogg är allt annat än snygg. Dessutom är en allt för uppdelad text inte speciellt lättläst heller. Det hela är en stor balansgång som tar tid att behärska, och det bästa sättet är enligt mig att läsa andras bloggar och verkligen analysera hur bloggarna använder styckesindelning.